SEVA-FLORA s.r.o. Mikulovská 366 Valtice
+420 519 352 405
info@seva-flora.cz

Současnost

Jak vypadá SEVA-FLORA s.r.o. v současné době

 

 

SEVA-FLORA obhospodařuje cca 380 ha půdy rozkládající se v nadmořské výšce 180-200 m. Jedním z předpokladů pro získání kvalitního osiva je poloha pozemků SEVY-FLORY. Klimaticky spadají do teplé, sušší oblasti s průměrnou teplotou 9,2 °C a s průměrným ročním úhrnem 455 mm srážek. Půdy jsou lehčího i těžšího typu černozemí a lužních půd. Matečný substrát je spraš, ornice však dosahují dostatečné výšky.

 

Část pozemků slouží pro udržovací šlechtění, nové šlechtění a další množitelské činnosti.

 

V úseku šlechtění ovocných teplomilných dřevin produkujeme semenný a množitelský materiál – očka, rouby, podnože z elitních stromů pěstovaných v izolátu u celého sortimentu meruněk a broskvoní. Tyto materiály jsou testovány na přítomnost virových chorob a do prodeje se dostávají pouze viruprosté výpěstky. Mimo meruňky a broskvoně zde šlechtíme také mandloně a ořešáky, dále podnože pro broskvoně a meruňky.

 

Další část pozemků využíváme pro pěstování polních plodin převážně na semeno.

 

SEVA-FLORA má v UŠ široký sortiment jak zelenin, tak i léčivých rostlin. Veškeré výchozí materiály a také nižší stupně množení prochází laboratorní kontrolou. Vlastníme také kompletní linky na čištění osiv od nejjemnějších druhů letniček až po druhy zelenin s velkými semeny jako jsou hrách a fazole.

 

 

 

V období 2008 – 2013 se SEVA-FLORA zúčastnila šlechtitelského projektu 3D. Závěrečné zprávy jsou přiloženy níže.

ZAVERECNA zprava dotacniho titulu 2008-2013_merunka

ZAVERECNA zprava dotacniho titulu 2008-2013_salat

ZAVERECNA zprava dotacniho titulu 2008-2013_cibule

ZAVERECNA zprava dotacniho titulu 2008-2013_paprika