SEVA-FLORA s.r.o. Mikulovská 366 Valtice
+420 519 352 405
info@seva-flora.cz

Historie

IMG_9321Historie šlechtění a semenářství ve Valticích…

 

sahá až do roku 1921, kdy při velkostatku knížete Lichtenštejna byla založena stanice, která měla za úkol zušlechťovat hospodářské plodiny vhodné pro pěstování v jihomoravské oblasti. Knížecí statky si zde zajišťovaly kvalitní osivo širokého sortimentu, především však obilovin. V roce 1945 byla tato šlechtitelská stanice znárodněna.

 

Tři roky na to se Valtice dostaly pod správu Československých státních statků. Stanice prošla v dalším období několika reorganizacemi, naposledy byla pod řízením státního podniku SEMPRA Praha.

 

V roce 1991 se od SEMPRY oddělila a vyvíjela stejnou činnost, jako samostatný státní podnik pod názvem SEVA, t.j. šlechtění a množení zelenin, květin, léčivých rostlin a ovocných a teplomilných dřevin.

 

O tři roky později zahájila na šlechtitelské stanici činnost soukromá společnost SEVA-FLORA s.r.o., která na základě podaného a schváleného privatizačního projektu vládou ČR privatizuje majetek státního podniku a pokračuje ve šlechtitelské činnosti.